slideshow 1

 

Política de Privacitat

 

JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilita la informació necessària sobre el seu sistema per a la recollida i tractament de dades de caràcter personal, continguda en la seva política de privacitat, que vostè haurà de llegir i acceptar, si és de la seva conformitat, abans de poder emplenar el formulari del present servei: JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el compliment de les previsions legals que conté el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, ia aquests efectes ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, l'informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. l'informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. que quedarà sota la seva responsabilitat. A l'efecte de complir el que preveu la LOPD, li comuniquem que JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. amb domicili social a C/ Montaner i Oller, 1, 3 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament dels dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualssevol dels formularis disponibles als efectes a la pàgina web ubicada a l'adreça d'Internet www.cavagiro.com.

Per integrar les seves dades en el fitxer de JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat, escollint l'opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT de JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. que es presenta abans de cada formulari de sol.licitud de dades.

Les dades que vostè facilita a JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. tenen com a finalitat poder ser utilitzats per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu exercici. Aquestes dades podran ser cedides a altres empreses que integren www.cavagiro.com a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, tinguin o no relació accionarial amb JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. per als mateixos fins per als que s'indiquen en aquest text. També per poder realitzar aquestes comunicacions de les seves dades a tercers cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat, escollint l'opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT de JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. que es presenta abans de cada formulari de sol licitud de dades. Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades personals que consten en els fitxers de JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. així com de les comunicacions que s'hagin produït pel que fa a les seves dades, lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. al carrer Montaner i Oller, 1, 3 - 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona (Espanya), al correu electrònic info@cavagiro.com.